SATAMASAARI OY:N COUPLECOACH-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

 

Voimaantulopäivä: 1.1.2020

 

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) säätelevät CoupleCoach-sovelluksen käyttöä. Nämä käyttöehdot eivät koske kolmansien osapuolten verkkosivuja, joihin sovellus saattaa linkittyä.

Vaikuttamatta soveltuvan lain mukaisiin laillisiin oikeuksiisi pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja teknologisten edistysaskelten, lakeihin ja säännöksiin tehtyjen muutosten ja hyvän liiketoimintatavan mukaisesti. Jos Satamasaari muuttaa näitä käyttöehtoja, näiden päivitetty versio osoittaa kyseiset muutokset, ja ilmoitamme asiasta päivittämällä näiden käyttöehtojen yläosassa näkyvän voimaantulopäivämäärän. Käyttämällä sovellusta osoitat, että olet lukenut ja ymmärtänyt näiden käyttöehtojen nykyisen version ja sitoudut noudattamaan sitä. Jos olet eri mieltä näistä käyttöehdoista tai olet tyytymätön sovellukseen, ainoa käytettävissäsi oleva keino on olla käyttämättä kyseistä CoupleCoach-sovellusta.

 

Laitevaatimukset ja palvelunhinnoittelu:

  

CoupleCoach-applikaatio on toteutettu ANROID ja IOS -käyttöjärjestelmiin ja niitä ladataan APPLEn tai GOOGLEn tarjoamista applikaatioiden kauppapaikoista. Applikaation hinnoittelu perustuu kulloinkin voimassa oleviin hintoihin, jotka esitetään asiakkaille ennen sovelluksen lataamista. 

 

Vastuuvapauslausekkeet ja rajoitukset: 

 

Ymmärrät ja hyväksyt, että:  

Vaikka pyrimme antamaan tukea parisuhteen kehittämisessä, emme takaa CoupleCoach-sovelluksessa olevien tietojen oikeellisuutta, tehokkuutta tai tarkoituksenmukaisuutta. Kukin henkilö ottaa täyden vastuun ja kantaa kaikki riskit CoupleCoach-sovelluksen käyttöön liittyen. Tiedot ilmoitetaan ”SELLAISENAAN”, ja niissä saattaa olla teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Satamasaari pidättää itsellään oikeuden tehdä lisäyksiä, poistoja tai muutoksia CoupleCoach-sovelluksissa oleviin tietoihin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.  

Satamasaari ei anna minkäänlaista vakuutta tai takuuta CoupleCoach-sovelluksessa julkaistujen tietojen ja niiden sisällön osalta. Satamasaari ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäessäsi CoupleCoach-sovellusta, mukaan lukien niin kuitenkaan rajoittumatta, välilliset, välittömät, erityiset tai satunnaiset vahingot, jotka aiheutuvat CoupleCoach-sovelluksen käytöstä, ja/tai CoupleCoach-sovelluksessa julkaistun tiedon tai sisällön johdosta.  

CoupleCoach ei ole vastuussa kolmansilta osapuolilta saadun tiedon tai sisällön, mukaan lukien hyperlinkit kolmansien osapuolten sivustoille tai sivustoilta, paikkansapitävyydestä, tehokkuudesta, ajankohtaisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, eikä anna mitään takuita niihin liittyen. Ellei CoupleCoach-sovelluksessa ole toisin mainittu, CoupleCoach ei muokkaa, sensuroi tai muuten hallinnoi mitään CoupleCoach-sovelluksessa mainittuja kolmansien osapuolten ilmoitustauluilla, verkkokeskustelussa tai muissa vastaavissa foorumeissa annettua sisältöä.  

Satamasaari ei ota vastuuta CoupleCoach-sovelluksessa tai ELNA SPARRAA-verkkosivustoissa annetuista, niihin postitetuista tai muutoin niiden kautta saatavissa olevista materiaaleista, tiedoista tai mielipiteistä. Luotat näihin materiaaleihin, tietoihin ja mielipiteisiin täysin omalla vastuullasi.  

Satamasaari ei ota vastuuta CoupleCoach-sovelluksen tai niiden sisällön käytöstä aiheutuvista vammoista tai vahingoista. CoupleCoach-sovellus, sen sisältö ja niissä tai niiden kautta toimitetut palvelut toimitetaan ”sellaisenaan” ja ”mikäli saatavissa” kaikkine vikoineen. Satamasaari tai sen myyntikumppanit eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään vahingosta, jotka syntyvät käyttäessäsi CoupleCoach-sovellusta,  jotka syntyvät käyttäessäsi CoupleCoach-sovellusta tai linkkisivustoja, niiden sisältöä tai niissä tai niiden kautta toimitettuja palveluita, tai siitä ettet voi käyttää näitä sivustoja, mukaan lukien mahdolliset erityiset epäsuorat rangaistusluonteiset, satunnaiset tai seurannaisvahingot, mukaan lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta henkilövammat, menetetyt voitot tai vahingot, joiden syynä on CoupleCoach-sovelluksessa, verkkosivuistoissa, tai niiden sisällöissä oleva viive, palvelun keskeytyminen, virukset, tiedostojen tai sähköisten viestien poistaminen tai virheet, puutteet tau muut epätarkkuudet, riippumatta siitä onko kyseessä Satamasaaren laiminlyönti tai onko Satamasaarelle kerrottu aiemmin tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. 

 

Käyttösi:  

Ymmärrät, vahvistat ja hyväksyt seuraavat:  

Käyttämällä Satamasaaren CoupleCoach-sovellusta sitoudut olemaan häiritsemättä tai kaappaamatta CoupleCoach-sovellusta tai millekään palvelimellemme postittamiamme sähköisiä tietoja. Sitoudut myös olemaan yrittämättä kiertää mitään CoupleCoach-sovelluksen suojausominaisuuksia ja sitoudut noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä CoupleCoach-sovelluksen käytössä ja siihen liittyen. 

 

Annat Satamasaarelle oikeuden käyttää kaikkea sisältöä, jonka lataat tai muulla tavoin lähetät CoupleCoach-sovellukselle, näiden käyttöehtojen mukaisesti millä tahansa Satamasaaren haluamalla tavalla, mukaan lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta sisällön kopioiminen, näyttäminen, esittäminen tai julkaiseminen missä tahansa muodossa, sisällön muuttaminen, sisällön poistaminen, liittäminen muuhun materiaaliin tai sisältöön perustuvan jatkotyön tuottaminen. Tietojen käytössä noudatamme Tietosuojaselosteen mukaisia toimintamalleja, jotka perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679 artiklat 13-14). Emme sitoudu erikseen vapaaehtoisten varmuuskopioiden säilyttämiseen. 

 

Immateriaalioikeudet: 

Satamasaaren CoupleCoach -sovelluksessa julkaistut tiedot, asiakirjat ja niihin liittyvät kuvat (”Tiedot”) ovat Satamasaaren yksinomaista omaisuutta, lukuun ottamatta Satamasaaren kanssa sopimuksen tehneiden kolmansina osapuolina toimivien palveluntarjoajien antamia tietoja. Tietojen käyttöön annetaan lupa, mikäli (1) edellä mainittu tekijänoikeutta koskeva ilmoitus on näkyvillä kaikissa kopioissa; (2) Tietoja käytetään vain tiedottamistarkoituksiin, ei-kaupallisiin tai henkilökohtaisiin tarkoituksiin; (3) Tietoja ei muuteta mitenkään.  

Satamasaari ei vastaa kolmansien osapuolten toimittamasta sisällöstä, ja tällaisen materiaalin jakaminen ilman omistajan lupaa on kielletty. CoupleCoach- sovelluksissa olevia tavaramerkkejä, toiminimiä, tuotteen ulkoasua tai tuotteita ei saa käyttää mihinkään tarkoitukseen ilman Satamasaaren ennakkoon antamaa kirjallista valtuutusta, paitsi tuotteen tai yrityksen palvelujen yksilöimiseksi. 

 

Tietosuoja ja turvallisuus: 

CoupleCoach-sovellus tallentaa henkilökohtaiset tietosi vain laitteeseesi, eikä tietojasi lähetetä Satamasaarelle tai muualle eteenpäin. Mikäli otat varmuuskopion palvelimelle, vain anonyymit tiedot siirtyvät Satamasaarelle. Satamasaari on sitoutunut suojaamaan tietosi sovelluksessa. Ymmärrämme asiakkaidemme ja muiden CoupleCoach-sovelluksessa vierailevien tietosuojan tärkeyden. 

Ymmärrät ja hyväksyt, että kun lähetät henkilötietoja ELNA SPARRAA-verkkosivustoihin ja CoupleCoach-sovellukseen, tietojen turvallisuutta ei voida taata täydellisesti, vaikka Satamasaarella on käytössä suojaavia toimenpiteitä valtuuttamattoman käytön ja kaappauksen estämiseksi. 

Asiakkaalla on velvollisuus pitää oma salasanansa salaisena. Nämä käyttöehdot eivät rajoita soveltuvan pakottavan lainsäädännön mukaisia käyttäjän oikeuksia. Tarkemmat tiedot koskien Satamasaaren tietosuojakäytäntöjä ja Satamasaaren suorittamista henkilötietojen käsittelystä löytyvät Satamasaaren Tietosuojaselosteesta, jotka ovat olennainen ja erottamaton osa näitä käyttöehtoja.

 

Yleistä: 

Hyväksyt, että nämä käyttöehdot sekä tietosuojaseloste yhdessä muodostavat koko CoupleCoach-sovelluksen käyttöä koskevan sopimuksen. Satamasaari Oy:n CoupleCoach-sovellukseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia siinä laajuudessa kuin pakottava lainsäädäntö, esimerkiksi sovellettava kuluttajansuojalainsäädäntö, ei syrjäytä Suomen lakia. Jos laillisen oikeuspaikan tuomioistuin toteaa, että jokin näihin käyttöehtoihin sisältyvä ehto on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, hyväksyt, että muut näihin käyttöehtoihin sisältyvät ehdot säilyvät voimassa täysimääräisinä.  

 

Huoltokatkot:  

Satamasaari ei vastaa mahdollista CoupleCoach-sovellukseen liittyvistä huoltokatkojen aiheuttamasta palvelutasosta, vaan pyrkii omalta osaltaan minimoimaan ne ja niiden sattuessa niiden keston.